Katalog


Nové psychodiagnostické testy

Číslo 
testu
Název testu
T -174   Matematické předpoklady dětí v mladším školním věku
T -221   Diferenciální dotazník depresivity – DDF
*T -223   Ammonův test struktury „JÁ“ – ISTA
T -230   Multimotivační mřížka – MMG
T -241   Percepčně numerický test – forma A
T -242   Percepčně numerický test – forma B

* - připravované psychodiagnostické testy