Katalog T-21   JEP – OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK PRO DĚTI – B-JEPI (DOTAZNÍK)

Popis testu:
Počítačové zpracování dotazníku B-JEPI. Program má vstup dat „standard“ - klávesami "1" = ANO, "2" = NE, přepíšeme odpovědi posuzované osoby a vstup dat „počítač“ - program předkládá postupně všechny otázky a pomocí tlačítek s nápisem "ANO" a "NE" zapisuje posuzovaná osoba své odpovědi. Výsledek je zobrazen sloupcovým diagramem a tabulkou hodnot HS a VS škál testu.


[ objednat ]