Katalog T-52   TKP – TEST KONCENTRACE POZORNOSTI (VÝKONOVÝ)

Popis testu:
Počítačové zpracování Kučerova testu. Test je časově nenáročný, určený k měření výkonu
pozornosti a percepčně motorického tempa. Je založen na principu korektury testu. Předkládá 25
podnětových řad o 15 znacích, které má posuzovaná osoba porovnat a vyznačit rozdíly. Test má
alternativně 3 formy. Výsledkem je grafické vyjádření průběhu testu – neřešené, řešené úkoly,
správně nebo chybně řešené a tabulka naměřených HS a VS (steny) v šesti škálách.
Administrace – pouze způsobem „počítač“.


[ objednat ]