Katalog T-78   BDN – BOURDONŮV TEST BOPR (VÝKONOVÝ)

Popis testu:
Program je zpracován podle stejnojmenného testu s označením T - 78, forma BoPr. Program je velmi oblíbený, jednoduchý, proti "papírové" formě velmi komfortní. Test předkládá 30 řad podnětů, tvořených 85 obrazci (tvary). Tvarů je 8 druhů a jsou uspořádány v pevně daném pořadí. Klient řídí své reakce prostřednictvím 3 kláves. Klávesy pro ovládání kurzoru, t.j. šipka vlevo a šipka vpravo pohybují ukazatelem od 1. k 85. tvaru. Je možné se v rámci jedné řady podnětů vracet a opravovat označení tvarů. Označení, případně "odznačení" tvaru se provede stiskem klávesy mezerník. Na vyřešení 85 podnětů jedné řady je stanoven limit 50 vteřin. Grafická prezentace výsledků dává jasný a ucelený náhled na výkon posuzované osoby. Program sleduje počet oprav - opravou se zde rozumí situace, kdy na jednou místě, na jednom tvaru, stiskl klient klávesu "mezerník" více než 1x. Tento program má vstup dat pouze „počítač“ – lze ho považovat za přístrojový test. Spoluprací s uživateli programu byla vytvořena norma z počítačových dat 1650 osob.


[ objednat ]