Katalog T-97   BLS – TESTY UVAŽOVÁNÍ A ÚSUDKU - BLS 4 (VÝKONOVÝ)

Popis testu:
Program Bls je zpracovaný podle nově vydaného testu BLS4 jako test všeobecné inteligence.
Podnětem testu jsou 3 obrazce ve kterých jsou rozmístěné prvky (čárka, bod, kroužek) v různých polohách. Úkolem posuzované osoby je nalézt vztah mezi polohami prvků v obrazcích a stanovit ve dvou následujících obrazcích polohu těchto prvků. Test má dvě formy – přímých a nepřímých odpovědí. Výsledkem je grafické znázornění správnosti či chyb řešených úloh a výkonu podle všech v testu dostupných norem (3, nebo 4), celkový hrubý skór a čas testu (limit je 10 minut).
Administrace testu – pouze ve formě „počítač“.


[ objednat ]