Katalog T-216   SPS – DOTAZNÍK SEBEPOJETÍ ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOSTI DĚTÍ – SPAS (DOTAZNÍKY)

Popis testu:
Program je zpracován podle stejnojmenného testu vydaného s kódovým označením T–216. Test představuje dotazník, který zjišťuje informace o postoji dítěte k vlastnímu školnímu výkonu.
Umožňuje řešit problematiku školního prospěchu a adaptace na školu. Jako standardní dotazník (z hlediska programových řešení) nabízí program administraci dat „standard“ a „počítač“. Výsledky ve všech 6 škálách jsou zobrazeny sloupcovým (steny) a čárovým (z skóry) diagramem a tabulkou s číselnými údaji.


[ objednat ]