Katalog T-242   PNB – PERCEPČNĚ NUMERICKÝ TEST - FORMA B (VÝKONOVÝ)

Popis testu:
Program slouží k diagnostice matematických schopností dětí mezi 10. až 15 . rokem. Úkolem testu je stanovit součet čísel v barevných kroužcích u 36 podnětů. Program má vstup dat pouze formou „počítač“ a plně nahrazuje testový sešit a standardní administraci. Skupiny barevných kroužků s čísly jsou prezentovány na monitoru počítače. Dítě reaguje prostřednictvím myši (kliknutí na tlačítko), nebo pomocí numerické klávesnice. Data se zapisují jako na kalkulačce. Výsledky a zapsaná data jsou prezentovány graficky, hrubé skóre a počet chyb celkem, MQ, percentil, interval spolehlivosti. Program je vhodný pro individuální i skupinové vyšetření.


[ objednat ]