Katalog T-305   VAP – VLASTNOSTI A PROJEV OSOBNOSTI - VAPO (DOTAZNÍK)

Popis testu:
Program je zpracován podle stejnojmenného testu pod kódovým označením T - 305. Test VAPO je vícedimenzionální dotazník umožňující poznávat širokou škálu vlastností osobnosti, rozdělených do 5 hlavních skupin: Spontánní projev základních vlastností, Projevy prožívání vztahů, Projev sebeuplatnění, Zralost osobnosti, Předpoklad výkonu.
Administrace „standard“ - snadno a rychle přepíšeme data do počítače. Program ukáže okno s podobou záznamového archu, do kterého klávesami "1" = ANO, "2" = NE, přepíšeme 350 odpovědí posuzované osoby.
Při administrace „počítač“ - program předkládá postupně všech 350 otázek. Každá otázka je zobrazena samostatně, pod ní je vždy ovládací panel s řídícími tlačítky. Pomocí tlačítek s nápisem "ANO" a "NE" zapisuje posuzovaná osoba své odpovědi.
Výsledná data se zobrazí graficky, formou sloupcového diagramu, s tabulkou naměřených HS a VS. Program poskytuje detailní náhled na výsledky s interpretacemi výsledků ve vysoké, střední a nízké úrovni.


[ objednat ]