Katalog T-309b   ISA – ANALÝZA STRUKTURY INTELIGENCE, FORMY L A S - ISA (VÝKONOVÝ)

Popis testu:
Program pracuje obdobně jako program označený T -309a (viz předchozí), je pouze kratší a jeho administrace pak trvá asi 70 – 90 minut. Zkrácení spočívá v redukci 20 úkolů v subtestu na 12 úkolů. Administrace dat a zobrazení výsledků je obdobné jako u T - 309a, ale vážené skóry jsou zde spočteny pouze v percentilech.


[ objednat ]