Katalog WIN-5   PMT – PSYCHOMOTORICKÉ TEMPO (VÝKONOVÝ)

Popis testu:
Test je administrovaný v plné počítačové verzi, administraci dat i vyhodnocení provádí program - plná počítačová verze sčítacího testu. Podnětem je třímístné číslo na monitoru. Posuzovaná osoba má vypočítat jeho číselný součet a reagovat různým způsobem, podle výsledku (sudá – lichá).
Test má dvě formy. Krátká forma je označována "SHORT" a obsahuje 60 úkolů - podnětů. Dlouhá forma, označená jako "LONG" je 5x delší, obsahuje tudíž 300 úkolů. Výsledkem testu je grafické znázornění průběhu testu, délky a správnosti jednotlivých reakcí a úplná statistika výkonu v testu – počet správných reakcí, počet chybných reakcí, časové parametry testu a podobně.
Administrace testu – pouze ve formě „počítač“.


[ objednat ]