Katalog WIN-2   SEM – TEST SÉMANTICKÉHO VÝBĚRU (OSTATNÉ)

Popis testu:
Program sémantického výběru umožňuje provádět strukturální rozbor individuálních významových (percepčně, kongitivních, emocionálních) vazeb volených pojmů, získávat mapy sémantického výběru posuzované osoby a sledovat seskupení pojmů do významově podmíněných skupin.
Psycholog zvolí pro posuzovanou osobu individuální přiměřenou sestavu pojmů, například jména osob referenční skupiny posuzované osoby, názvy zaměstnání, významově nejasné nebo konfliktní pojmy a podobně. K této skupině pojmů, podle svého uvážení, přiřadí několik párů referenčních pojmů, jako radost – smutek, pokoj – napětí, láska – nenávist a podobně. Přiměřenou volbou pojmů je možné sestavit tématický výběr pro různé oblasti. Posuzovaná osoba je vyzvaná, aby ke každému z pojmů přiřadila osm ze šestnácti standardních podnětů (alternativně barvy, slova, obrázky). Po zadání dat program vypočte matici hodnot, představujících počty shodných hodnocení mezi volbami pro jednotlivé pojmy, zjistí, které pojmy posuzovaná osoba hodnotí podobně, které rozdílně a míru podobnosti mezi jednotlivými pojmy. Navíc provede analýzu matice z hlediska výskytu významových skupin, do nichž se pojmy seskupují. Tuto metodu je možné administrovat v plné počítačové verzi, ve všech třech formách – barvy, slova, obrázky.
Administrace „standard“ – je možná, ale její využití je sporné
Administrace „počítač“ – nejvíce používaný, atraktivní způsob


[ objednat ]