Katalog WIN-3   LRN – TEST ASOCIATIVNÍHO UČENÍ (VÝKONOVÝ)

Popis testu:
Test je administrovaný v plné počítačové verzi, administraci dat i vyhodnocení provádí program.
Posuzovaná osoba reaguje na prezentované barevné čtverce klávesami a postupně se učí správné vazby: barva – klávesa. Každá barva je exponována 15x. Výsledkem testu je grafické znázornění křivky učení a úplná statistika výkonu v testu – počet správných reakcí, počet chybných reakcí, časové parametry testu a podobně.
Administrace testu – pouze ve formě „počítač“.


[ objednat ]