Katalog WIN-4   DRT – DISJUNKTIVNÍ REAKČNÍ ČAS (VÝKONOVÝ)

Popis testu:
Plně počítačové měření percepční pohotovosti, rychlosti a správnosti reakcí na vizuální podněty.
Test obsahuje dvě formy, barevnou a znakovou, každou o 50 podnětech. Podnět je tvořen maticí 4 x 4 barvy nebo znaky. Klient se má co nejrychleji rozhodnout, zda se v dané matici vyskytují 3 stejné barvy nebo znaky. Počítač měří čas a správnost reakce. Výsledkem testu je grafické znázornění průběhu testu, sloupcový diagram času reakcí a úplná statistika výkonu v testu – počet správných reakcí, počet chybných reakcí, časové parametry testu a podobně.
Administrace testu – pouze ve formě „počítač“.


[ objednat ]