Katalog T-226   INVENTÁŘ ZVLÁDÁNÍ STRACHU – ABI

H.W. Krohne, B. Egloff (D) , úprava: J. Vander
Test je pouze ve slovenském jazyce.
Popis testu:
Inventář vychádzí z Krohneho (1989, 1993) modelu zvládání a slouží k diagnostickému podchycení obou hlavních osobnostně specifických dimenzí zvládání stresu, a to vigilance a kognitivní vyhnutí se. Skládá se z dvoch subtestu:
ABI-E – podchycuje zvládání strachu osoby v situacích, jež jsou důležité pro sebehodnocení (např. zkoušky, přijímací pohovor nebo promluva na veřejnosti)
ABI-P – měří zvládání strachu v tělesně ohrožujících situacích (např. při návštěvě lékaře nebo zubaře, před operací).
Každý subtest vytváří zvláštní škály k měření vigilance a kognitivního vyhnutí se. Mimoto mohou být použity i hodnoty celkového testu (ABI-T).
Cílem je identifikovat osoby, které nemají vytvořeny vhodné prostředky pro zvládání stresu v průběhu zátěžových situací (např. příprava na operaci, zkouškové situace, nebo sportovní zápasy) a při plánování modifikační intervence při nedostatečném zvládání v konkrétních situacích (např. osoba, která má tendenci nacházet při zvládání zátěže nové informace, by v rámci dané operace měla být psychologicky jinak připravována než člověk, který se novým informacím vyhýbá). Kromě toho se může ABI využít při hledání nových zaměstnanců, nebo při potřebě redukce počtu zaměstnanců (např. v rámci Assessment centra). Nakonec je výzkum využití ABI prospěšný všude tam (v psychologii zdraví, pedagogické psychologii a psychologii sportu).
Použití: individuální i skupinové, pro dospělou populaci
Čas potřebný k administraci: cca 8 min.
Součásti testu: Příručka, Dotazník (P,E,T), Šablóny
Složení PK: 1 PŘ, 100 D/P, 100 D/E, 100 D/T, Š
Složení S: 100 D/P, 100 D/E, 100 D/T


[ objednat ]