Katalog T-104   TEMPERAMENTOVĚ ZAMĚŘENÝ DOTAZNÍK – TE-ZA-DO

V. Smékal (ČR)
Test je pouze ve slovenském jazyce.
Popis testu:
Jde o původní nástroj navazující na francouzské rozvinutí koncepce temperamentu Heymanse a Wiersmy. Pomocí dotazníku je možno jednak určit v procentech strukturu komponent temperamentu (sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik) a navíc každou komponentu lze specifikovat podle míry intrapsychické aktivity; kromě toho dotazník rozlišuje temperamentové projevy na intrapsychické a interpsychické, zjišťuje míru maskulinity, výkonové motivace, sociální citlivosti, senzorické citlivosti a racionálnosti kontra praktičnosti.
Použití: individuální i skupinové, od 13 let
Čas potřebný k administraci: 40-50 min.
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: cca 60 min.
Součásti testu: Příručka, Testový sešit, Profil
Složení PK: 1 PŘ, 100 TS, 100 Prof.
Složení S: 100 TS, 100 Prof.


[ objednat ]