Katalog


Počítačové programy


Číslo 
testu
Název testu
T -1   Rev – Reverzní test (výkonový)
T -9a   Eys – Eysenckovy osobnostní dotazníky pro dospělé EPQ-R a EPQRz
T -9b   Ive – Eysenckovy osobnostní dotazníky pro dospělé IVE (dotazníky)
T -21   Jep – Osobnostní dotazník pro děti – B-JEPI (dotazník)
T -26   Gpp – Gordonův osobnostní profil – GPP-I (dotazník)
T -42   Gma – Hodnocení manažerských předpokladů – GMA (výkonový)
T -52   Tkp – Test koncentrace pozornosti (výkonový)
T -61   Pen – Dopen (dotazník)
T -78   Bdn – Bourdonův test BoPr (výkonový)
T -97   Bls – Testy uvažování a úsudku - BLS 4 (výkonový)
T -112   Cma – Škála zjevné úzkosti pro děti - CMAS (dotazník)
T -113   Lea – Learyho dotazník interpersonální diagnózy - ICL (dotazník)
T -143a   Iha – IHAVEZ (dotazník)
T -143b   Spi – SPIDO (dotazník)
T -143c   Ms2 – SPIDO MS 2 (dotazník)
T -143d   Vrs – VAROS (dotazník)
T -171   Lkd – Lüscherova klinická diagnostika (ostatné)
T -216   Sps – Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí – SPAS (dotazníky)
T -230   Multimotivační mřížka
T -241   PnA – Percepčně numerický test - forma A (výkonový)
T -242   PnB – Percepčně numerický test - forma B (výkonový)
T -305   Vap – Vlastnosti a projev osobnosti - VAPO (dotazník)
T -309a   Isa– Analýza struktury inteligence, celková forma - ISA (výkonový)
T -309b   Isa – Analýza struktury inteligence, formy L a S - ISA (výkonový)
WIN -1   Základní program WQUICK
WIN -2   Sem – Test sémantického výběru (ostatné)
WIN -3   Lrn – Test asociativního učení (výkonový)
WIN -4   Drt – Disjunktivní reakční čas (výkonový)
WIN -5   Pmt – Psychomotorické tempo (výkonový)
WIN -6   Cct – Číselný čtverec (výkonový)

* - počítačové programy jsou připravované