Katalog


Tréninkové programy

Číslo 
testu
Název testu
PP -2   Programové diskusní skupiny
PP -9   Příručka k nácviku asertivity
T -48   Zvládání násilí na pracovišti

*  - připravované psychodiagnostické testy