Společnost


Rada expertů

 
V současné době se Rada expertů tvoří pod předsednictvím prof. PhDr. Vladimíra Smékala, CSc. Včas bude zveřejněno její definitivní ustanovení.