Společnost


Základní údaje


Společnost s ručením omezeným

Jednatelé společnosti:
Ing. Rudolf Morvay
Ing. Denisa Morvayová


Předmět činnosti :


1. Výzkum, vývoj, tvorba a distribuce psychodiagnostických a didaktických testů domácí provenience, odborné psychodiagnostické literatury a psychodiagnostických časopisů.

2. Překlad, vývoj, adaptace, standardizace, výroba a distribuce psychodiagnostických metod zahraniční provenience.

V této své činnosti se řídí aktuálním zájmem uživatelů a odběratelů psychodiagnostických metod, doporučeními Mezinárodní komise testů při Světové psychologické organizaci se sídlem v Louvain (Belgie), jejímž členem se s.r.o. PSYCHODIAGNOSTIKA stala v r.1995, rovněž i doporučeními jejího poradního orgánu Rady expertů

Rada expertů jako poradní orgán společnosti doporučuje pořadí důležitosti nabízených psychodiagnostických metod.
Aktivně se podílí na sestavování edičních plánů vydavatelství na určité období, doporučuje odborná vědecká kritéria, která každý psychodiagnostický test - metoda domácí provenience a též didaktický test musí obsahovat dříve, než bude vydán.

Tato odborná kritéria jsou upravena zvláštními směrnicemi. 

Pro testy domácí provenience Rada expertů doporučuje oponenty a pro testy zahraniční provenience doporučuje překladatele, upravovatele, rovněž i rozsah úpravy a standardizaci konkrétního psychodiagnostického testu.

3. V rámci své ediční činnosti organizuje s.r.o. PSYCHODIAGNOSTIKA, s.r.o. Brno semináře pro odborné psychology, resp. jiné uživatele psychodiagnostických a didaktických testů, za účelem bližšího seznámení se s používáním psychodiagnostického anebo didaktického testu.

Na základě aktuálního obecného zájmu odběratelů-psychologů, psychologických pracovišť, školských správ, škol i samotných pedagogů a rovněž na základě doporučení Rady expertů sestavuje vydavatelství PSYCHODIAGNOSTIKA, s.r.o.  Brno svůj ediční plán. Tento plán je sestavován vždy na 1 - 3 roky.