Katalog P-6   AKÍ SME A AKÍ BUDEME

J. Vonkomer (SR)
Popis testu:
Autor v publikaci rozebírá aktuální problémy dospívající mládeže. Obsah jednotlivých kapitol může být přínosem při poskytování psychologických poradenských služeb dospívající mládeži, počínaje žáky základní školy, konče vysokoškoláky a jejich rodiči.

Přesvědčivě, jako přirozený proces, je charakterizováno biologické dozrávání, formování duševních vlastností i zefektivnění procesu učení a diskrétního sebepoznání. S přihlédnutím k subjektivnímu přežívání vývojových změn autor věnuje pozornost pohlavnímu dozrávání, překonávání sociálních zábran, dosahování lehkosti a uvolněnosti při kontaktování s jinými lidmi a v neposlední řadě i předpokladům úspěšného odolávání vytváření škodlivých návyků a předcházení závislosti.

Zvláštní pozornost autor věnuje citovému vývoji a úrovni citové zralosti. Vcítění se do myšlení, citů a osobnostních problémů dospívajících manifestuje autor příklady z vlastního výzkumu a z vlastní poradenské praxe.

Čtenáře může zaujmout možnost diskrétního sebepoznání i návod na úspěšné překonávání osobnostních problémů. Podnětný je i návod na pestování sebeovládání vlastním sankcionovaním.

Publikace je ve slovenském jazyce.


[ objednat ]