Katalog T-41   TEST CESTY – TMT II. VYDÁNÍ

R. Reitan, D. Wolfsonová (USA) , úprava: M. Preiss, J. Preiss
Popis testu:
Test cesty (Trail Making Test) je orientační neuropsychologická zkouška, určená pro klinické psychology, pro psychology z pedagogicko-psychologických poraden a dětské klinické psychology. Zkouška má screeningový charakter a její výsledek je ukazatelem obecné výkonnosti mozku. Je součástí mnohých klinických a neuropsychologických baterií pro jednoduchost aplikace, krátkou dobu administrace, jednoduché vyhodnocení a možnost srovnání s desítkami studií. V historii psychodiagnostiky se TMT ukázal jako citlivý ukazatel poškození mozku a některých kognitivních funkcí, např. psychomotorického tempa.
Vyžaduje širokou škálu duševních schopností, jako je rozeznávání písmen a čísel, flexibilitu, zrakové vyhledávání a motorické schopnosti. Zároveň je test citlivý na momentální stav, hladinu úzkosti, náladu, podávání léků, stav vědomí.
Použití: individuální, od 8 let do dospělosti
Čas potřebný k administraci: 5 min.
Čas potřebný k vyhodnocení a interpretaci: 5 min.
Součásti testu: Příručka, Záznamový arch (A,B-dospělí, A,B-děti)
Složení PK: 1 PŘ, 50 ZA/A,B-dosp., 50 ZA/A,B-děti
Složení S: 50 ZA/A,B-dospělí, 50 ZA/A,B-děti


[ objednat ]