Katalog T-241   PERCEPČNĚ NUMERICKÝ TEST – FORMA A

J. Novák (ČR)
Popis testu:
Percepčně numerický test slouží k parciální diagnostice vybraných složek matematických schopností umožňující kvalitativní i kvantitativní analýzu. Testová forma A je speciálně koncipována pro děti mladšího školního věku, u kterých shledáváme rozvíjející se obtíže v matematice. Test vychází ze standardního rozmístění jednoho sta kroužků do rastru, známého jako Roseho „tabulka stovek“. Rastr je však tvořen tečkami modré a zelené barvy podle různých symetrií. To dovoluje probandovi využít při jejich celkovém zjišťování také početní operace a tudíž není veden k nutnosti odpočítávat barevné kruhy po jedné. Další specifické vlastnosti testu:
• Přiměřená náročnost podnětového pole na kvality zrakového vnímání mezi 7. až 11. rokem je zajištěna velikostí kroužků i jejich barevným odlišením podle jejich symetrického rozložení.
• Barevné odlišení kroužků zdůrazňuje jejich symetrické rozložení.
• K případnému využití racionálních forem počítání jsou barevné kruhy seskupovány do skupin.
• Náročnost testu má progresivní charakter s cílem zajistit dostatečně širokou škálu diferenciace.
Odlišení Percepčně numerického testu od Kalkulií Prof. L. Košče je v jeho administraci, časovém trvání, vizuálním podnětovém poli (barevnost, rozsah, strukturace prvků), konstrukci parametru MQ a interpretaci některých nálezů. Testová příručka obsahuje validizační studie a výstupy z oblasti matematicko-statistické analýzy dat, která se uskutečnila na stratifikovaném výběru 1606 dětí z ČR (1998-1999). HS se převádí na standardní hodnoty z a následně na vážené skóry MQ, který je dále vyjádřeny pomocí intervalů spolehlivosti a zpracovány i jako percentilové normy.
Použití: individuálně, skupinově jen pro screening, pro děti od 7 do 11 let
Čas potřebný k administraci: 15 min.
Součásti testu: Příručka, Testový sešit, Šablona
Složení PK: 1 PŘ, 50 TS, 2 Š
Složení S: 50 TS


[ objednat ]