Katalog T-242   PERCEPČNĚ NUMERICKÝ TEST – FORMA B

J. Novák (ČR)
Popis testu:
Testová forma B je určena pro děti staršího školního věku, u kterých shledáváme rozvíjející se nebo trvající obtíže v matematice. Do rastru jsou vneseny barevné tečky s čísly rozmístěné podle různých symetrií nebo dalších kritérií. Při jeho řešení je více preferována v kontextu se strukturou matematických schopností vývojově vyšší, symbolická rovina ve formě vepsaných číslic do plochy některých barevných kruhů pravidelně rozmístěných. Tím je prakticky znemožněno dosažení adekvátního výkonu v testu pouze mechanickým sčítáním.
Další specifické vlastnosti testu:
• Podnětové pole je tvořeno rovinou piktoriální (množství barevných prstenců) a zároveň rovinou symbolickou - adekvátní forma podnětového pole pro sledované věkové rozpětí probandů
• K využití racionálních forem počítání jsou barevné kruhy s čísly prezentovány ve skupinách
• Náročnost testu má progresivní charakter s cílem zajistit dostatečně širokou škálu diferenciace sledovaných matematických schopností.
Forma B vzešla z analýzy výsledků v předvýzkumné etapě (r. 2000) a standardizací na území ČR v r. 2000, 2001). Součástí testové příručky jsou validizační studie a výstupy z oblasti matematickostatistické analýzy dat, která se uskutečnila na stratifikovaném výběru 2016 respondentů z ČR.
Použití: individuálně, skupinově jen pro screening, 12-16 let
Čas potřebný k administraci: 25 min.
Součásti testu: Příručka, Testový sešit, Šablona
Složení PK: 1 PŘ, 50 TS, 2 Š
Složení S: 50 TS


[ objednat ]