Katalog T-174   MATEMATICKÉ PŘEDPOKLADY DĚTÍ V MLADŠÍM ŠKOLNÍM VĚKU

J. Novák (ČR)
Popis testu:
Psychodiagnostická metoda Matematické předpoklady dětí v mladším školním věku může najít uplatnění zejména při rozvíjejících se obtížích ve výuce matematiky ve škole a je orientována především na posouzení skladby vloh pro matematiku se zaměřením na jejich kvalitativní analýzu.
Společně s dostupnými testy v pobobě Kalkulií nebo v podobě Percepčně numerických testů formy A a formy B a dalších obvykle užívaných diagnostických nástrojů vytváří předkládaný soubor specifických zkoušek poměrně ucelený diagnostický komplet.
Cílem metody je podrobně postihnout úroveň percepčních a kognitivních předpokladů pro rozvoj základních početních dovedností, tedy zejména předpokladů vizuálně percepčních, verbálních, užších numerických a některých oblastí matematického úsudku.
Orientace na kvalitativní analýzu matematických předpokladů spočívá na administraci strukturovaného souboru poměrně jednoduchých ale specificky zaměřených zkoušek se zřetelem vždy v několika oblastech posoudit vyspělost sledovaných předpokladů podle způsobů jejich řešení probandem a se zřetelem k (případné) míře a efektu pomoci probandovi při jejich řešení.
Škálování dosahovaných výkonů je kvalitativní podle vymezených kritérií v jednotlivých úlohách.
Po obsahové stránce je předkládaná psychodiagnostická metoda jen dílčí adaptací dříve publikovaných testových pomůcek k diagnostice matematických schopností dětí (1997), která vzešla z dosavadních dvanáctiletých praktických zkušeností autora z vyšetřování dětí s obtížemi v matematice. Zásadně je přepracována strukturace metody a jsou zařazeny úlohy lépe diskriminující sledované vlastnosti matematických předpokladů dětí. Oproti verzi v roku 1997 jsou zcela vynechány úlohy testové povahy, tvoří samostatné testy, redukovaná je popisná a výkladová část teoreticko metodologická.
Nově je zařazena část sumarizující vhodné diagnostické metody k posuzování matematických obtíží dětí, v jejichž kontextu je vhodné tuto metodu používat a také odkazy na ucelený a systematický program nápravy umožňující stimulovat málo rozvinuté oblasti matematických předpokladů. Ten má podobu podrobné metodické příručky zaměřené na rozvíjení základních početních dovedností dětí, je určený zejména pro pedagogickou a rodičovskou veřejnost a je
dostupný v samostatné publikaci včetně souboru potřebných pomůcek a pracovních listů.
Metoda je určena pro psychology i speciální pedagogy.
Použití: individuální
Čas potřebný k administraci: cca 40 min.
Součásti testu: Příručka, Pracovní sešit, Záznamní arch, Pomůcky
Složení PK: 1 PŘ, 1 PS, 50 ZA, P
Složení S: 50 ZA


[ objednat ]