Katalog WIN-6   CCT – ČÍSELNÝ ČTVEREC (VÝKONOVÝ)

Popis testu:
Plně počítačové zjišťování koncentrace, pracovní rychlosti a temperamentu. Patří mezi tak zvané hledací zkoušky. Testovaná osoba má co nejrychleji vyhledat, ukázat a kliknout na čísla 1 až 25 v matici 5 x 5. Test se 10x opakuje, podnět je stejný. Výsledkem testu je grafické znázornění průběhu testu a úplná statistika výkonu v testu – počet správných reakcí, počet chybných reakcí, časové parametry testu a podobně. Program nabízí detailní náhled na výsledky s možností změny měřítka sloupcového diagramu a čárový diagram průběhu celého testu – reakcí mezi vyhledáním čísel, včetně míst kde klient „zabloudil“ a musel použít nápovědu, případně chybně reagoval.
Administrace testu – pouze ve formě „počítač“.


[ objednat ]