Katalog T-48   ZVLÁDÁNÍ NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI

C. Rowett, G. Beakwell (VB), , úprava: J. Dan
Popis testu:
Tréninkový program je určen pro kurzy anebo „tvořivé dílny“ (workshopy), ve kterých se účastníci učí zvládnout násilí, se kterým se mohou setkat při práci s lidmi. Předpokládaní účastníci jsou zejména zaměstnanci v oblasti ošetřovatelských a zdravotnických služeb, vedoucí pracovníci, administrativní pracovníci, ošetřovatelé navštěvující pacienty v domácnosti, záchytné týmy a nezávislé agentury. Vedení kurzu nevyžaduje předcházející zkušenosti s prací tohoto charakteru.
Program obsahuje dvě části: Příručku pro vedoucí kurzu a Pracovní sešit Příručka je uceleným pracovním materiálem pro vedoucí kurzu. Skládá se z 11 vyučovacích bloků pojednávající o týchto problémech: co je násilí, cyklus napadení, spouštěcí faktory, prevence násilí, důsledky násilí, fyzický zásah, zvládnutí stresu a násilí, vytváření a hodnocení správných návyků a interinstitucionální spolupráce. Každý vyučovací blok se skládá z několika vyučovacích jednotek. Příručka popisuje činnost vedoucího při každém sezení, cvičení, záznamové archy, seznamy úkolů, techniky, materiálové vybavení, časový rozvrh trvání. Základní informace jsou zahrnuté v 50-ti zvláštních arších. Kurz může mít různě dlouhé trvání: 1 denní, 2 denní až 4-5 denní. Pracovní sešit obsahuje 10 hodnotících dotazníků se skórovacím systémem. Je určen na použití před začátkem kurzu. Hodnotí se v nich organizace, riziko násilí při zaměstnání, vyrovnávání se s vlastním hněvem, anxietou a stresem jakož i názory na oběť, útočníka a okolnosti násilí.
Použití: skupinové
Součásti testu: Příručka, Pracovní sešit, POST-IT
Složení PK: 1 PŘ, 3 PS, 1 POST-IT
Složení S: 3 PS, 1 POST-IT


[ objednat ]