Katalog



 T-223   AMMONŮV TEST STRUKTURY „JÁ“ – ISTA

G. Ammon, G. Finke, G. Wolfrom (D) , úprava: J. Vander
Test je připravován k vydání!
Popis testu:
Ammonův test struktury „Já“ je zaměřen na diagnostiku osobnosti v oblasti klinické psychologie.
Test vychází z psychoanalytické, resp. hlubinné teorie a je založený na strukturální teorii osobnosti dynamické psychiatrie Güntera Ammon. Zachycuje momentální psychický vývinový status člověka v rámci kognitivních, destruktivních a deficitních struktur, resp. jejich částí. Při identifikování patologických oblastí umožňuje i zdravotní diagnózu jako východisko pro psychoterapeutické přepojení ve smyslu rozvoje „Já“. Jako nástroj psychiatrické diagnózy a diagnózy osobnosti poskytuje informace pro plánování terapie, indikaci konkrétních forem terapie, složení skupin pro terapii a skupinovou dynamiku. Diferenciálně-diagnosticky podporuje zařazení do psychiatrické kategorizace chorob a je vhodný na měření průběhu a výsledků terapeutického procesu.
Čas potřebný k administraci: 15 až 20 min, rozhovor cca 30 min.
Součásti testu: Příručka, Dotazník, Vyhodnocovací arch
Složení PK: 1 PŘ, 100 D, 100 VA
Složení S: 100 D, 100 VA


[ objednat ]