Katalog


Psychodiagnostické testy

Číslo 
testu
Název testu
*T -223   Ammonův test struktury „JÁ“ – ISTA
T -309   Analýza struktury inteligence – ISA
T -159   Asociační experiment
T -92   Bender-Gestalt test
T -78   Bourdonův test – BoPr
T -106   CATO
T -3   Číselný čtverec
T -81   Číselný obdélník
T -100   Dětský skrínink
T -239   Diagnostika specifických poruch učení
*T -222   Diferenciální dotazník strachu z výkonu – DAI
T -66   Disjunktivní reakční čas – DRČ I
T -66   Disjunktivní reakční čas – DRČ II.
T -30   Grassiho test organicity
T -42   Hodnocení manažerských předpokladů – GMA
T -115   Inventorium zaměstnaneckého stresu – OSI-R
T -67   Kohsovy kostky
T -76   Kresba postavy
T -171   Lüscherova klinická diagnostika – LKD
T -174   Matematické předpoklady dětí v mladším školním věku
T -148   Mezinárodní rozhovor pro poruchy osobnosti – IPDE
T -12   Názorové řady
T -111   Neuropsychologická baterie testů ke zpracovávání čísel a počítaní u dětí – ZAREKI
T -8   Obrázkově-slovníková zkouška
T -125   Obrázkový inteligenční test A
*T -267   Obrázkový test profesionální orientace – OTPO
*T -198   Opakovatelná baterie pro vyšetření neuropsychologického stavu – RBANS
T -163   Orientační test rozumových schopnpstí – OTRS
T -33   Orientační test školní zralosti
T -11   Orientační zkouška
T -256   Orientační zkouška očních pohybů – OZOP
T -95   Paměťový test učení
T -241   Percepčně numerický test – forma A
T -242   Percepčně numerický test – forma B
T -336   Posuzovací škála ADHD IV
T -49   Poznávání částí (S-test)
T -93   Projektivní interview
*PBAL   PSYCHOBALZAM – relaxační metoda
T -1   Reverzní test
T -65   Rey-Osterriethova komplexní figura – TKF
T -35   Stanford-Binetova inteligenční škála – IV.revize
T -85   Škála klasického strachu, sociálně-situační anxiety a trémy – KSAT
T -199   Škála rodinného prostředí
T -35   Terman-Merrill – III.revize
T -41   Test cesty – TMT II. Vydání
T -200   Test hierarchie zájmů
T -22   Test kognitivních schopností – TKS
T -52   Test koncentrace pozornosti
T -116   Test laterality
T -32   Test obkreslování
T -101   Test rodinného zázemí
T -210   Test rodinných vztahů
T -228   Test úrovně rozumových schopností – TURS
T -44   Testy obecných schopností
T -97   Testy uvažování a úsudku – BLS 4
T -59   Torranceho figurální test tvořivého myšlení
T -253   Urbanův figurální test tvořivého myšlení (TSD-Z)
T -87   Váňův inteligenční test – VIT
T -123   Základní středoškolské zaměření
T -202   Zkouška čtení
T -2   Zkouška plošní představivosti – PFB
T -138   Zkouška znalostí předškolních dětí

*  - připravované psychodiagnostické testy