Katalog


Tréninkové programy

Číslo 
testu
Název testu
T -48   Zvládání násilí na pracovišti
PP -9   Příručka k nácviku asertivity
PP -2   Programové diskusní skupiny

*  - připravované psychodiagnostické testy