Objednávka


Objednávka počítačových programů

Číslo 
testu

Název testu

Cena
(Kč)
Počet
objedn.
kus
ů
WIN -1 Základní program WQUICK 5200
T -1 Rev – Reverzní test (výkonový) 900
T -9a Eys – Eysenckovy osobnostní dotazníky pro dospělé EPQ-R a EPQRz 2500
T -9b Ive – Eysenckovy osobnostní dotazníky pro dospělé IVE (dotazníky) 2000
T -21 Jep – Osobnostní dotazník pro děti – B-JEPI (dotazník) 900
T -26 Gpp – Gordonův osobnostní profil – GPP-I (dotazník) 2500
T -42 Gma – Hodnocení manažerských předpokladů – GMA (výkonový) 4900
T -52 Tkp – Test koncentrace pozornosti (výkonový) 2300
T -61 Pen – Dopen (dotazník) 1500
T -78 Bdn – Bourdonův test BoPr (výkonový) 3000
T -97 Bls – Testy uvažování a úsudku - BLS 4 (výkonový) 2000
T -112 Cma – Škála zjevné úzkosti pro děti - CMAS (dotazník) 800
T -113 Lea – Learyho dotazník interpersonální diagnózy - ICL (dotazník) 2500
T -143a Iha – IHAVEZ (dotazník) 2800
T -143b Spi – SPIDO (dotazník) 2300
T -143c Ms2 – SPIDO MS 2 (dotazník) 1800
T -143d Vrs – VAROS (dotazník) 2000
T -171 Lkd – Lüscherova klinická diagnostika (ostatné) 4400
T -216 Sps – Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí – SPAS (dotazníky) 1000
T -230 Multimotivační mřížka 1800
T -241 PnA – Percepčně numerický test - forma A (výkonový) 2100
T -242 PnB – Percepčně numerický test - forma B (výkonový) 2100
T -305 Vap – Vlastnosti a projev osobnosti - VAPO (dotazník) 2800
T -309a Isa– Analýza struktury inteligence, celková forma - ISA (výkonový) 4500
T -309b Isa – Analýza struktury inteligence, formy L a S - ISA (výkonový) 3000
WIN -2 Sem – Test sémantického výběru (ostatné) 3000
WIN -3 Lrn – Test asociativního učení (výkonový) 2000
WIN -4 Drt – Disjunktivní reakční čas (výkonový) 2000
WIN -5 Pmt – Psychomotorické tempo (výkonový) 2000
WIN -6 Cct – Číselný čtverec (výkonový) 2000
(Ceny jsou uváděny bez 21% DPH.)

* - počítačové programy jsou připravované, ceny počítačových programů takto označených jsou orientační

V případě objednání testů v PC verzi k existujícímu základnímu programu WQuick je účtovano CD ve výši 100 Kč bez DPH.
Upozorňujeme na nevyhnutnost základního programu WQUICK . Bez programu WQUICK není možné ostatní počítačové programy používat!
Součástí dodávky počítačových programů nejsou manuály k testům ani testový materiál pro administraci tužka-papír.