Objednávka


Objednávka testů a dotazníků

Číslo 
testu

Název testu

Cena
za 1 PK
PK 
v ks
Cena
za 1 S
S
v ks
T -1 Reverzní test 1409 1037
T -2 Zkouška plošní představivosti – PFB 750 500
T -3 Číselný čtverec 903 594
T -8 Obrázkově-slovníková zkouška 1725 750
T -9 Eysenckovy osobnostní dotazníky pro dospělé 4519 2851
T -11 Orientační zkouška 717 475
T -12 Názorové řady 717 475
T -17 Dotazník pro zjišťování způsobu výchovy v rodině 897 594
T -18 Dotazník chování předškolních dětí 2224 1069
T -20 Osobnostní inventář – KUD 933 594
T -21 Osobnostní dotazník pro děti B-JEPI 933 594
T -22 Test kognitivních schopností – TKS 4590 1485
T -25 Brněnský osobnostní dotazník (horizopntální) – BOD/h 947 713
T -26 Gordonův osobnostní profil – Inventorium (GPP-I) 3586 2915
T -30 Grassiho test organicity 2338 475
T -32 Test obkreslování 803 475
T -33 Orientační test školní zralosti 1291 950
T -35 Stanford-Binetova inteligenční škála – IV.revize 12389 1950
T -35 Terman-Merrill – III.revize 594
T -41 Test cesty – TMT II. Vydání 1865 832
T -42 Hodnocení manažerských předpokladů – GMA 2955 891
T -44 Testy obecných schopností 2195 950
T -46 Bellův dotazník přizpůsobivosti 1147 594
T -49 Poznávání částí (S-test) 750 700
T -52 Test koncentrace pozornosti 1434 950
T -59 Torranceho figurální test tvořivého myšlení 1728 1296
T -65 Rey-Osterriethova komplexní figura – TKF 1363 594
T -66 Disjunktivní reakční čas – DRČ I 646 475
T -66 Disjunktivní reakční čas – DRČ II. 717 475
T -67 Kohsovy kostky 3012 594
T -76 Kresba postavy 1301 550
T -78 Bourdonův test – BoPr 1363 1193
T -81 Číselný obdélník 646 356
T -82 Dotazník sexuální spokojenosti– GRISS 2295 1426
T -85 Škála klasického strachu, sociálně-situační anxiety a trémy – KSAT 939 475
T -87 Váňův inteligenční test – VIT 1090 713
T -92 Bender-Gestalt test 1090 297
T -93 Projektivní interview 1220 713
T -94 Sebeposuzovací škála dětské depresivity – CDI 2826 1604
T -95 Paměťový test učení 2439 1175
T -97 Testy uvažování a úsudku – BLS 4 4016 2376
T -100 Dětský skrínink 2869 1010
T -101 Test rodinného zázemí 4648 3326
T -102 Dotazník rodičovského jednání a postojů pro adolescenty – ADOR 1577 1188
T -104 Temperamentově zaměřený dotazník – TE-ZA-DO 925 750
T -106 CATO 1850 625
T -111 Neuropsychologická baterie testů ke zpracovávání čísel a počítaní u dětí – ZAREKI 3143 1604
T -112 Škála zjevné úzkosti pro děti – CMAS 860 594
T -113 Dotazník interpersonální diagnózy – ICL 860 594
T -115 Inventorium zaměstnaneckého stresu – OSI-R 2268 1944
T -116 Test laterality 1850 356
T -123 Základní středoškolské zaměření 1250 500
T -125 Obrázkový inteligenční test A 3358 2700
T -137 Psychologický posudek v psychologii práce 508 356
T -138 Zkouška znalostí předškolních dětí 487 356
T -143 Dotazníky řady IHAVEZ, SPIDO, VAROS 1722 864
T -148 Mezinárodní rozhovor pro poruchy osobnosti – IPDE 2086 1404
T -159 Asociační experiment 1077 713
T -163 Orientační test rozumových schopnpstí – OTRS 1777 356
T -171 Lüscherova klinická diagnostika – LKD 2853 356
T -174 Matematické předpoklady dětí v mladším školním věku 2970 915
T -184 Standardizované dotazníky k diagnostice výskytu atypických projevů školního a sociálního chování 2167 1247
T -191 Dotazník výkonové motivace 546 356
*T -198 Opakovatelná baterie pro vyšetření neuropsychologického stavu – RBANS 2160
T -199 Škála rodinného prostředí 630 432
T -200 Test hierarchie zájmů 574 416
T -202 Zkouška čtení 2012 1487
T -210 Test rodinných vztahů 2996 975
T -216 Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí – SPAS 631 416
T -220 Škála sociální atmosféry ve skupině 790 475
T -221 Diferenciální dotazník depresivity – DDF 2869 1663
*T -222 Diferenciální dotazník strachu z výkonu – DAI 3564 2916
*T -223 Ammonův test struktury „JÁ“ – ISTA 1188 702
T -226 Inventář zvládání strachu – ABI 3005 1782
T -228 Test úrovně rozumových schopností – TURS 1321 475
T -230 Multimotivační mřížka – MMG 2657 1540
T -239 Diagnostika specifických poruch učení 2132 518
T -241 Percepčně numerický test – forma A 2049 950
T -242 Percepčně numerický test – forma B 1796 950
T -243 Hodnotenie úspešnosti vedúcich pracovníkov 559 356
T -252 Dotazník na zisťovanie hodnotových orientácií, postojov a motivácie výkonu (HO-PO-MO) 616 416
T -253 Urbanův figurální test tvořivého myšlení (TSD-Z) 1419 475
T -256 Orientační zkouška očních pohybů – OZOP 1549 950
T -261 Dotazník SPARO 2167 356
T -262 Dotazník BAROM 2009 356
T -264 Dotazník SUPSO 1220 356
T -265 Dotazník SIPO 1937 356
T -266 Dotazník DUSIN 1220 356
*T -267 Obrázkový test profesionální orientace – OTPO 6264
T -305 Vlastnosti a projev osobnosti – VAPO 790 356
T -309 Analýza struktury inteligence – ISA 3782 1944
T -310 Škály potenciálu pro práci se zákazníkem – SKASUK 2310 1069
T -336 Posuzovací škála ADHD IV 2290 594
*PBAL PSYCHOBALZAM – relaxační metoda 248
(Ceny testů jsou uváděny bez 15% DPH.)

*  - testy jsou připravované, ceny psychodiagnostických testů takto označených jsou orientační
Pracovní komplet (PK)  - obsahuje 1 příručku, zvýšený počet trvalých částí testu (určený na základě úvahy odborných pracovníků - psychologů), 100 ks spotřebních částí testu a 2 ks šablon resp. kľíčů k vyhodnocení testu
Sada (S)  - obsahuje zvýšený počet spotřebních částí testu (zpravidla 100 ks)

Reklamace psychodiagnostických metod budeme akceptovat pouze do 1 měsíce po dodání testu.
Dodací lhůta je 10 - 21 dní.