Objednávka


Objednávka testů a dotazníků

Číslo 
testu

Název testu

Cena
za 1 PK
PK 
v ks
Cena
za 1 S
S
v ks
T -1 Reverzní test 1480 1089
T -3 Číselný čtverec 949 624
T -9 Eysenckovy osobnostní dotazníky pro dospělé 4745 2994
T -11 Orientační zkouška 753 499
T -12 Názorové řady 753 499
T -17 Dotazník pro zjišťování způsobu výchovy v rodině 942 624
T -18 Dotazník chování předškolních dětí 2336 1123
T -20 Osobnostní inventář – KUD 980 624
T -21 Osobnostní dotazník pro děti B-JEPI 980 624
T -22 Test kognitivních schopností – TKS 4820 1560
T -25 Brněnský osobnostní dotazník (horizopntální) – BOD/h 995 749
T -26 Gordonův osobnostní profil – Inventorium (GPP-I) 3766 3061
T -30 Grassiho test organicity 2455 499
T -32 Test obkreslování 844 499
T -33 Orientační test školní zralosti 1356 998
T -35 Stanford-Binetova inteligenční škála – IV.revize 13009 2048
T -35 Terman-Merrill – III.revize 624
T -41 Test cesty – TMT II. Vydání 1959 874
T -42 Hodnocení manažerských předpokladů – GMA 3103 936
T -44 Testy obecných schopností 2305 998
T -46 Bellův dotazník přizpůsobivosti 1205 624
T -52 Test koncentrace pozornosti 1506 998
T -65 Rey-Osterriethova komplexní figura – TKF 1432 624
T -66 Disjunktivní reakční čas – DRČ I 679 499
T -66 Disjunktivní reakční čas – DRČ II. 753 499
T -67 Kohsovy kostky 3163 624
T -76 Kresba postavy 1367 578
T -78 Bourdonův test – BoPr 1432 1253
T -81 Číselný obdélník 679 374
T -82 Dotazník sexuální spokojenosti– GRISS 2410 1498
T -87 Váňův inteligenční test – VIT 1145 749
T -92 Bender-Gestalt test 1145 312
T -93 Projektivní interview 1281 749
T -94 Sebeposuzovací škála dětské depresivity – CDI 2968 1685
T -95 Paměťový test učení 2561 1234
T -97 Testy uvažování a úsudku – BLS 4 4217 2495
T -100 Dětský skrínink 3013 1061
T -101 Test rodinného zázemí 4881 3493
T -102 Dotazník rodičovského jednání a postojů pro adolescenty – ADOR 1656 1248
T -112 Škála zjevné úzkosti pro děti – CMAS 903 624
T -113 Dotazník interpersonální diagnózy – ICL 903 624
T -116 Test laterality 1943 374
T -125 Obrázkový inteligenční test A 3526 2835
T -137 Psychologický posudek v psychologii práce 534 374
T -138 Zkouška znalostí předškolních dětí 512 374
T -143 Dotazníky řady IHAVEZ, SPIDO, VAROS 1809 908
T -148 Mezinárodní rozhovor pro poruchy osobnosti – IPDE 2191 1475
T -159 Asociační experiment 1131 749
T -171 Lüscherova klinická diagnostika – LKD 2996 374
T -174 Matematické předpoklady dětí v mladším školním věku 3119 961
T -184 Standardizované dotazníky k diagnostice výskytu atypických projevů školního a sociálního chování 2276 1310
T -191 Dotazník výkonové motivace 574 374
T -200 Test hierarchie zájmů 603 437
T -202 Zkouška čtení 2113 1562
T -210 Test rodinných vztahů 3146 1024
T -216 Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí – SPAS 663 437
T -220 Škála sociální atmosféry ve skupině 830 499
T -221 Diferenciální dotazník depresivity – DDF 3013 1747
*T -223 Ammonův test struktury „JÁ“ – ISTA 1248 738
T -228 Test úrovně rozumových schopností – TURS 1388 499
T -230 Multimotivační mřížka – MMG 2790 1617
T -239 Diagnostika specifických poruch učení 2239 544
T -241 Percepčně numerický test – forma A 2152 998
T -242 Percepčně numerický test – forma B 1886 998
T -243 Hodnotenie úspešnosti vedúcich pracovníkov 587 374
T -252 Dotazník na zisťovanie hodnotových orientácií, postojov a motivácie výkonu (HO-PO-MO) 647 437
T -253 Urbanův figurální test tvořivého myšlení (TSD-Z) 1490 499
T -256 Orientační zkouška očních pohybů – OZOP 1627 998
T -261 Dotazník SPARO 2276 374
T -262 Dotazník BAROM 2110 374
T -264 Dotazník SUPSO 1281 374
T -265 Dotazník SIPO 2034 374
T -266 Dotazník DUSIN 1281 374
*T -267 Obrázkový test profesionální orientace – OTPO 6578
T -305 Vlastnosti a projev osobnosti – VAPO 830 374
T -309 Analýza struktury inteligence – ISA 3972 2042
T -310 Škály potenciálu pro práci se zákazníkem – SKASUK 2426 1123
T -336 Posuzovací škála ADHD IV 2405 624
*PBAL PSYCHOBALZAM – relaxační metoda 261
(Ceny testů jsou uváděny bez 15% DPH.)

*  - testy jsou připravované, ceny psychodiagnostických testů takto označených jsou orientační
Pracovní komplet (PK)  - obsahuje 1 příručku, zvýšený počet trvalých částí testu (určený na základě úvahy odborných pracovníků - psychologů), 100 ks spotřebních částí testu a 2 ks šablon resp. kľíčů k vyhodnocení testu
Sada (S)  - obsahuje zvýšený počet spotřebních částí testu (zpravidla 100 ks)

Reklamace psychodiagnostických metod budeme akceptovat pouze do 1 měsíce po dodání testu.
Dodací lhůta je 10 - 21 dní.