Objednávka


Objednávka programů

Číslo 
testu

Název testu

Cena ks
T -48 Zvládání násilí na pracovišti 785
PP -2 Programové diskusní skupiny 259
PP -9 Příručka k nácviku asertivity 259
(Ceny programů jsou uváděny bez 15% DPH.)

* - programy jsou připravované, ceny programů takto označených jsou orientační