Objednávka


Objednávka programů

Číslo 
testu

Název testu

Cena ks
T -48 Zvládání násilí na pracovišti 747
PP -2 Programové diskusní skupiny 246
PP -9 Příručka k nácviku asertivity 246
(Ceny programů jsou uváděny bez 15% DPH.)

* - programy jsou připravované, ceny programů takto označených jsou orientační