Objednávka


Objednávka počítačových programů

Číslo 
testu

Název testu

Cena
(Kč)
Počet
objedn.
kus
ů
T -143d Vrs – VAROS (dotazník) 2000
(Ceny jsou uváděny bez 21% DPH.)

* - počítačové programy jsou připravované, ceny počítačových programů takto označených jsou orientační

V případě objednání testů v PC verzi k existujícímu základnímu programu WQuick je účtovano CD ve výši 100 Kč bez DPH.
Upozorňujeme na nevyhnutnost základního programu WQUICK . Bez programu WQUICK není možné ostatní počítačové programy používat!
Součástí dodávky počítačových programů nejsou manuály k testům ani testový materiál pro administraci tužka-papír.